Nivelul electric

Nivelul electric pentru interfata MDB este tipic pentru comunicatiile serial TTL (5V).

Schema electrica de conectare se poate gasi in imaginea de mai jos:

De mentionat ca linia de TX de la MASTER functioneaza in mod inversat (negat) unde bitii de 1 au nivel 0V, iar bitii de 0 au nivel 5V.

Din punct de vedere electric, specificatia mentioneaza un consum maxim admis de 15mA pentru fiecare periferic. In practica, insa, s-a dovedit in multe situatii, ca producatorii de sisteme de plata pe de o parte, nu respecta aceasta specificatie, periferilele produse avind un consum mult mai mare din bus, iar pe de alta parte, producatorii de controllere pentru automate, de asemenea, nu calcueaza un curent suficient pentru a asigura conectarea fara probleme a mai multor sisteme de plata pe bus.

De foarte multe ori, pentru a conecta un validator de bancnote, un changer si un sistem cashless, curentul debitat de catre controller s-a dovedit insuficient, comunicatia fiind alterata sau chiar nefunctionala. Situatiile de acest gen sunt dificil de diagnosticat in teren fara ajutorul unui osciloscop portabil. Se pot utiliza dispozitive de tip repeater (amplificator) pentru linile de date, care se instaleaza intre automat si sistemele de plata, in cazul in care nivelele sunt alterate de un consum prea mare pe bus sau de o proiectare incorecta a interfetei MDB pe automat.

De asmenea, in practica, s-au constata implementari defectuoase ale protocolului sau, s-a descoperit o diferenta de baudrate intre liniile de TX si RX, care invalida comunicatia.